Oczyszczalnie drenażowe z pakietami

Oczyszczalnie drenażowe z pakietamiThere are 5 products.

Drenażowe oczyszczalnie ścieków z pakietami do gruntów bardzo dobrze lub dobrze przepuszczalnych.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z panelami rozsączającymi są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (pakiety rozsączające) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.

Z uwagi na rosnące ceny kruszywa, pakiety rozsączające są alternatywą do tradycyjnego systemu drenażu rozsączajacego z podsypką żwirową.

Technologia oczyszczania ścieków jest taka sama jak w przypadku klasycznego systemu z drenażem rozsączającym.

Oferujemy również dobór oraz montaż urządzeń, bazując na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu.